View Javadoc

1  /**
2  * BSD-style license; for more info see http://pmd.sourceforge.net/license.html
3  */
4  package net.sourceforge.pmd.lang.jsp.ast;
5  import static org.junit.Assert.assertEquals;
6  
7  import java.util.ArrayList;
8  import java.util.Collections;
9  import java.util.Comparator;
10 import java.util.List;
11 import java.util.Set;
12 
13 import org.junit.Test;
14 public class JspPageStyleTest extends AbstractJspNodesTst {
15 
16   /**
17    * Test parsing of a JSP comment.
18    */
19   @Test
20   public void testComment() {
21     Set comments = getNodes(ASTJspComment.class, JSP_COMMENT);
22     assertEquals("One comment expected!", 1, comments.size());
23     ASTJspComment comment = (ASTJspComment) comments.iterator().next();
24     assertEquals("Correct comment content expected!", "some comment", comment.getImage());
25   }
26 
27   /**
28    * Test parsing a JSP directive.
29    */
30   @Test
31   public void testDirective() {
32     Set nodes = getNodes(null, JSP_DIRECTIVE);
33 
34     Set<ASTJspDirective> directives = getNodesOfType(ASTJspDirective.class, nodes);
35     assertEquals("One directive expected!", 1, directives.size());
36     ASTJspDirective directive = directives.iterator().next();
37     assertEquals("Correct directive name expected!",
38         "page", directive.getName());
39 
40     Set<ASTJspDirectiveAttribute> directiveAttrs = getNodesOfType(ASTJspDirectiveAttribute.class, nodes);
41     assertEquals("Two directive attributes expected!", 2, directiveAttrs.size());
42 
43     List<ASTJspDirectiveAttribute> attrsList = new ArrayList<ASTJspDirectiveAttribute>(directiveAttrs);
44     Collections.sort(attrsList, new Comparator<ASTJspDirectiveAttribute>() {
45       public int compare(ASTJspDirectiveAttribute arg0, ASTJspDirectiveAttribute arg1) {
46         return arg0.getName().compareTo(arg1.getName());
47       }
48     });
49 
50     ASTJspDirectiveAttribute attr = attrsList.get(0);
51     assertEquals("Correct directive attribute name expected!",
52         "language", attr.getName());
53     assertEquals("Correct directive attribute value expected!",
54         "java", attr.getValue());
55 
56     attr = attrsList.get(1);
57     assertEquals("Correct directive attribute name expected!",
58         "session", attr.getName());
59     assertEquals("Correct directive attribute value expected!",
60         "true", attr.getValue());
61 
62 
63   }
64 
65   /**
66    * Test parsing of a JSP declaration.
67    */
68   @Test
69   public void testDeclaration() {
70     Set declarations = getNodes(ASTJspDeclaration.class, JSP_DECLARATION);
71     assertEquals("One declaration expected!", 1, declarations.size());
72     ASTJspDeclaration declaration = (ASTJspDeclaration) declarations.iterator().next();
73     assertEquals("Correct declaration content expected!",
74         "String someString = \"s\";", declaration.getImage());
75   }
76 
77   /**
78    * Test parsing of a JSP scriptlet.
79    */
80   @Test
81   public void testScriptlet() {
82     Set scriptlets = getNodes(ASTJspScriptlet.class, JSP_SCRIPTLET);
83     assertEquals("One scriptlet expected!", 1, scriptlets.size());
84     ASTJspScriptlet scriptlet = (ASTJspScriptlet) scriptlets.iterator().next();
85     assertEquals("Correct scriptlet content expected!",
86         "someString = someString + \"suffix\";", scriptlet.getImage());
87   }
88 
89   /**
90    * Test parsing of a JSP expression.
91    */
92   @Test
93   public void testExpression() {
94     Set expressions = getNodes(ASTJspExpression.class, JSP_EXPRESSION);
95     assertEquals("One expression expected!", 1, expressions.size());
96     ASTJspExpression expression = (ASTJspExpression) expressions.iterator().next();
97     assertEquals("Correct expression content expected!",
98         "someString", expression.getImage());
99   }
100 
101   /**
102   * Test parsing of a JSP expression in an attribute.
103   */
104   @Test
105   public void testExpressionInAttribute() {
106     Set expressions = getNodes(ASTJspExpressionInAttribute.class,
107         JSP_EXPRESSION_IN_ATTRIBUTE);
108     assertEquals("One expression expected!", 1, expressions.size());
109     ASTJspExpressionInAttribute expression = (ASTJspExpressionInAttribute) expressions.iterator().next();
110     assertEquals("Correct expression content expected!",
111         "style.getClass()", expression.getImage());
112   }
113 
114   /**
115   * Test parsing of a EL expression.
116   */
117   @Test
118   public void testElExpression() {
119     Set expressions = getNodes(ASTElExpression.class, JSP_EL_EXPRESSION);
120     assertEquals("One expression expected!", 1, expressions.size());
121     ASTElExpression expression = (ASTElExpression) expressions.iterator().next();
122     assertEquals("Correct expression content expected!",
123         "myBean.get(\"${ World }\")", expression.getImage());
124   }
125 
126   /**
127   * Test parsing of a EL expression in an attribute.
128   */
129   @Test
130   public void testElExpressionInAttribute() {
131     Set expressions = getNodes(ASTElExpression.class, JSP_EL_EXPRESSION_IN_ATTRIBUTE);
132     assertEquals("One expression expected!", 1, expressions.size());
133     ASTElExpression expression = (ASTElExpression) expressions.iterator().next();
134     assertEquals("Correct expression content expected!",
135         "myValidator.find(\"'jsp'\")", expression.getImage());
136   }
137 
138   /**
139   * Test parsing of a EL expression in an attribute.
140   */
141   @Test
142   public void testJsfValueBinding() {
143     Set valueBindings = getNodes(ASTValueBinding.class, JSF_VALUE_BINDING);
144     assertEquals("One value binding expected!", 1, valueBindings.size());
145     ASTValueBinding valueBinding = (ASTValueBinding) valueBindings.iterator().next();
146     assertEquals("Correct expression content expected!",
147         "myValidator.find(\"'jsf'\")", valueBinding.getImage());
148   }
149 
150   private static final String JSP_COMMENT
151       = "<html> <%-- some comment --%> </html>";
152 
153   private static final String JSP_DIRECTIVE
154       = "<html> <%@ page language=\"java\" session='true'%> </html>";
155 
156   private static final String JSP_DECLARATION
157       = "<html><%! String someString = \"s\"; %></html>";
158 
159   private static final String JSP_SCRIPTLET
160       = "<html> <% someString = someString + \"suffix\"; %> </html>";
161 
162   private static final String JSP_EXPRESSION
163       = "<html><head><title> <%= someString %> </title></head></html>";
164 
165   private static final String JSP_EXPRESSION_IN_ATTRIBUTE
166       = "<html> <body> <p class='<%= style.getClass() %>'> Hello </p> </body> </html>";
167 
168   private static final String JSP_EL_EXPRESSION
169       = "<html><title>Hello ${myBean.get(\"${ World }\") } .jsp</title></html>";
170 
171   private static final String JSP_EL_EXPRESSION_IN_ATTRIBUTE
172       = "<html> <f:validator type=\"get('type').${myValidator.find(\"'jsp'\")}\" /> </html>";
173 
174   private static final String JSF_VALUE_BINDING
175       = "<html> <body> <p class='#{myValidator.find(\"'jsf'\")}'> Hello </p> </body> </html>";
176 
177   public static junit.framework.Test suite() {
178     return new junit.framework.JUnit4TestAdapter(JspPageStyleTest.class);
179   }
180 }